Περί της επισκέψεως εις την Εκκλησίαν της Σερβίας, Αθήνα 1994

Περί της επισκέψεως εις την Εκκλησίαν της Σερβίας, έκθεσις προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, (το χρονικό της επισήμου επισκέψεως στο Βελιγράδι και το Νόβισαντ, από 6 μέχρι 9 Ιανουαρίου 1994 (24 μέχρι 27.12.1993 κατά το Σερβικό εκκλησιαστικό ημερολόγιο), ανάτυπο του περ. «Εκκλησία», Αθήνα 1994, σελ. 21. 


Συναξαριστής

Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ορθόδοξος Συναξαριστής

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρίβα, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 613 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:agiosrafailgriva@gmail.com
Τηλέφωνο: 23430-20270