Εικόνα σε ξύλο

14x17 εκ.

    Εικόνα σε ξύλο
    Μικρή: 10x14,5 εκ.
Μεσαία: 14x20,5 εκ.
Μεγάλη: 20x29,5 εκ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Μοναστήρι.

Συναξαριστής

Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ορθόδοξος Συναξαριστής

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρίβα, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 613 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:agiosrafailgriva@gmail.com
Τηλέφωνο: 23430-20270