Προσέχωμεν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω (Αθήνα 1987)

Προσέχωμεν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω, (ομιλία σε Γεν. Ιερ. Σύναξη της Ι. Αρχ/πής Αθηνών το Σεπτέμβριο του 1986), ανάτυπο από τον «Εφημέριο», Αθήνα 1987, σελ. 24. 

ΠΡΟΣΕΧΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΟΙΜΝΙΩ.pdf

ΠΡΟΣΕΧΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΟΙΜΝΙΩ.pdf


Συναξαριστής

Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ορθόδοξος Συναξαριστής

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρίβα, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 613 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:agiosrafailgriva@gmail.com
Τηλέφωνο: 23430-20270