Θησαυρός εν οστρακίνοις σκεύεσιν (Αθήνα 1994)

Θησαυρός εν οστρακίνοις σκεύεσιν–η Ορθοδοξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (ομιλία στη Συνοδική θ. Λειτουργία της Κυριακής της Ορθοδοξίας στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών), ανάτυπο από το περ. «Εκκλησία», Αθήνα 1994, σελ. 25.

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΝ ΟΣΤΡΑΚΙΝΟΙΣ ΣΚΕΥΕΣ ΙΝ.pdf


Συναξαριστής

Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ορθόδοξος Συναξαριστής

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρίβα, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 613 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:agiosrafailgriva@gmail.com
Τηλέφωνο: 23430-20270