Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια περιγραφή του ιστορικού της Μονής από τα πρώτα βήματα, τη θαυμαστή συνεπικουρία των Αγίων σε κάθε βήμα, την ευλογία της επισκέψεως αρκετών Ιερών Λειψάνων κατά καιρούς και εν τέλει μερικά θαύματα. Γρίβα 2006, σελ. 175, τιμή 8€.


Συναξαριστής

Σήμερα τιμοῦνται οἱ Ἅγιοι:
Ορθόδοξος Συναξαριστής

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Γρίβα, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 613 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:agiosrafailgriva@gmail.com
Τηλέφωνο: 23430-20270